18.12.2016 г.

Madonna Woman of The Year Full Speech | Billboard Women in Music 2016
Невероятна реч, която заслужава да бъде слушана и осмисляна както от позициите на ораторското изкуство, а така също и от позициите на философията на толерантността, защото поставя въпроса за равенството и по-точно неравенството между половете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар